top right
Voorkamerfibrillatie - Visuele e-Gids van de Patiënt

Voorkamerfibrillatie: laat de beelden u leiden!

Welkom bij de Visuele e-Gids over voorkamerfibrillatie. Voorkamerfibrillatie is een hartritmestoornis: het hart slaat op hol en begint zeer onregelmatig te slaan … U wilt meer weten over het verschijnsel, de symptomen, de gebruikte diagnostische hulpmiddelen en de beschikbare behandelingen? Dankzij de voorstelling in deze e-Gids, waar tekst afgewisseld wordt met beelden en animatie, verneemt u alles over voorkamerfibrillatie.
De webversie raadplegen              

Wat vindt u in deze e-Gids?

e-Gids: gebruiksaanwijzing

op elke pagina van de gids vindt u een gebruiksaanwijzing

gebruiksaanwijzing
ga naar de volgende pagina ga naar de volgende pagina
vergroot de illustratie vergroot de illustratie
start de video start de video
toon de legende toon de legende

Deze e-Gids bestaat ook in het Frans:

vivio
Deze Visuele e-gids is opgemaakt en gepubliceerd door ViVio en maakt deel uit van een reeks praktische, visuele en didactische tools om patiënten te informeren. De informatie werd opgemaakt en gevalideerd door artsen.
Redactie : Dr Philippe Violon
Illustraties : Cyril Elophe
Maquette: Marie Bourgois
Lay-out: Catherine Harmignies
Videofilmpjes: India Hadri